Skola + Elevshopping 2.0 = Skolutveckling

En inspirerande, tankeväckande och känslofylld föreställning.
Framförd i seminarieform av tre specialister på barn och ungdomars livsstil, den nya sociala medievärlden och strategiskt varumärkesbyggande.

Se bortom pedagogiken

Att utveckla skolan genom effektiv marknadsföring innebär ett fantastiskt mervärde. Det gäller att se bortom pedagogiken och närma sig begrepp som varumärken, (medie)konsumtion, sociala medier, rykten, relationer och reklam. Men för att kunna göra det måste man ha en ordentlig insikt i nuet och de speciella villkor som gäller i skolans (om)värld.

Det missförstådda nuet

Vad är rätt och vad är fel i några vanliga uppfattningar om dagens barn, ungdomar och skola? Skolan ska inte (behöva) lägga pengar på reklam. Ungarna sitter bara framför datorerna hela dagarna och får inget vettigt gjort. Kidsen tycker det är härligare i shoppinggallerian än i biblioteket. Den svenska skolan har halkat ner långt ner från sin ledande position i världen. Världen svämmas över av varumärken och ingenting får vara ifred för kommersialismen längre. Andelen behöriga lärare är viktigare än skolans rykte. Ska det vara så?

Men vänta! Tänk om man inte ens har förstått att ställa rätt frågor? I så fall behöver vi ett sätt att komma fram till vilka frågor som skall ställas – och varför. Med det som grund kan man söka svaren på hur skolan skall utvecklas för att bli än mer värdefull för barn, ungdomar och samhället i stort. Elevshopping 2.0 är en sån metod.

Den sköna formeln

Dom tre variablerna i föreställningen Elevshopping 2.0 är:

Ni

 • det är rektorer,  lärare och/eller skolutvecklare (kanske till och med politiker, men det är nog bara en dröm)
 • vill fyllas med nya insikter om hur livet utanför skolan ter sig för era elever
 • behöver praktiska exempel och råd kring hur skolan kan konkurrera på marknadens villkor om elevernas uppmärksamhet och engagemang
 • är öppna för annorlunda tips på hur ni kan utveckla er och skolans pedagogik, kvalitet, och resultat

+ Vi

 • det är Katarina Graffman (ungdomars medievanor, antropologi), Richard Gatarski (sociala medier och webb 2.0) och Kaj Runelund (marknadsföring, varumärkesbyggande). Vi vet vad det är som gör att varumärken som H&M, IKEA, Kanal5, Wii, iPod, Idol, We, Sims, Stardoll, GTA, [fyll på] lyckas attrahera både uppmärksamhet och pengar hos dagens barn och ungdomar
 • menar att skolor kan snabbt lära sig av de kommersiella marknadsförarnas grepp. Det är till och med roligt, bra och nödvändigt
 • ser att din skola konkurrerar inte bara med andra skolor när eleverna väljer skola. Du konkurrerar med allt som eleverna shoppar för att bygga sin identitet och sina relationer med omvärlden

= Tillsammans

 • tror vi på fräscha grepp
 • skapar vi nya möjligheter
 • stödjer vi de unga människornas inbyggda förmåga att göra gott – bara dom får chansen

Paketet

Föreställningen pågår mellan två och fyra timmar. Den längre varianten ger tid för övningar, reflektion och diskussion. Innehållet anpassas till deltagarnas förkunskaper och aktuella behov. Vi kommer till er, eller så kommer ni till en föreställning arrangerad av våra samarbetspartners.

Några punkter ur innehållet:

 • Etnografisk metod i marknadsundersökningar
 • Varumärken som symboliska resurser
 • Generation Noll Koll
 • Kompisar versus Intresse som drivkraft
 • Ständig och mobil uppkoppling
 • Inte ens barnen hoppar på allt nytt
 • Bloggar, podcasting, wikier och 1000 andra verktyg
 • Crowdsourcing
 • Vad är varumärken egentligen
 • Produktegenskaper versus emotionellt varumärkesvärde
 • Strategiskt varumärkesarbete

Följ dom som redan börjat

Den 19 maj 2010 genomfördes den första föreställningen för speciellt inbjudna skolledare, pedagoger och skolutvecklare.

Kontakta oss för en förutsättningslös diskussion om lämpligt upplägg för just dina behov.

Välkommen att vidga vyerna!