Vi erbjuder (förutom allt på elevshopping.se) flera unika tjänster riktade till framförallt rektorer, lärare och skolutvecklare. De gemensamma nämnarna är postmodernt varumärkesbyggande, sociala medier och ungdomars livsstil.

  • Föreställningen Elevshopping 2.0
  • Fältexperimentet elevshoppa
  • Interna workshops
  • Skräddarsydda konsulttjänster