Kaj Runelund ”är som en kollision mellan Dr Phil och Philip Kotler”. Kaj har mer än 20 års erfarenhet av kommunikations- och varumärkesarbete som VD och projektledare. Har arbetat med interna och externa strategier och attityder för många ledande varumärken. Är idag verksam i det egna företaget Kaj Runelund Varumärkesrelationer som varumärkestaktiker och coachar ledningsgrupper, rektorer, VD, kommunikations-, marknads- och informationschefer i deras arbete med det interna/externa dialogen om varumärket.

Kaj är en efterfrågad föreläsare och workshopledare i skolans värld med varumärke och relationer som utgångspunkt. Kaj är aktuell med boken ”Varumärkestango” (fem steg för hur ledningsgruppen skapar ett starkt varumärke) som ges ut tillsammans med Rektorsakademien. Läs mer på http://www.varumarkestango.se eller www.kajrunelund.se.

En beskrivning av Varumärkestango

 

Ett smakprov på Kaj som workshopledare