Konkurrensen mellan skolor har blivit hård, en situation som länge varit vardag i den kommersiella världen. Samtidigt har internets utveckling de senaste fem åren förändrat medievärlden i grunden. Hur har marknadsförare hanterat den situationen? Vad kan skolan lära sig av detta?

Genom begreppet elevshopping förstår vi hur marknadsförarnas sofistikerade metoder, verktyg och terminologi för att påverka det dagliga konsumerandet kan användas i skolutvecklingssammanhang. Det handlar om alltifrån det grundläggande pedagogiska arbetet till skolenhetens position på utbildningsmarknaden.

En del handlar alltså om hur en skolenhet konkurrerar med andra skolor om elever. Men en annan aspekt, kanske inte lika uppenbar, är att skolans ämnesundervisning faktiskt konkurrerar med allt spännande som finns och sker utanför skolan. Utmaningen är att fånga elevernas intresse och få tillgång till deras tid och framförallt engagemang.

Föreställningen Elevshopping 2.0 är början till en personlig upptäcktsresa. I seminarieform förmedlar och diskuterar vi de senaste insikterna i barn och ungdomars livsstil, social medieteknologi och strategisk varumärkeshantering. Syftet är att tillsammans skapa en god förståelse för hur skolan kan utvecklas genom att översätta och implementera inspirerande arbetssätt från den kommersiella världen.

Vi ser barn och unga som skolan kallar elever. Utanför dess väggar lever dom ett annat liv, där shopping och umgänge via digitala medier är en stor – om inte dominerande del. I den världen är varumärken, (medie)konsumtion, sociala nätverk, relationer, rykten och reklam nyckelbegrepp. Termer, verktyg och tankemönster som faktiskt är otroligt värdefulla i skolutvecklingssammanhang.

Se världen på nya sätt. Föreställ dig unga människor som shoppar kunskap, i stället för ungdomar som väljer utbildning. Där skolenheten inte rekryterar elever. I stället är skolans strategiska mix av varumärken som baseras på kunskap eftersökta av barn och ungdomar i deras identitetsbyggande. Att utveckla intresset för en skolenhet, eller vilket skolämne som helst, borde inte skilja sig från hur marknadsförare säljer sina varumärken.

Kommentera all vi gör – så hjälper du till att sätta agendan. Välkommen att vidga vyerna!