[Uppdaterad 2010-03-31] Här samlar vi lite tips till dig som vill kunskapa mer på egen hand, eller skicka tips vidare till andra. Det finns ju hur mycket som helst att ta del av på såväl döda trän som i molnet. Vår ambition är bara att dela med oss av några favoriter. Tipsa oss gärna om fler.  Tills vidare är listningen utan inbördes ordning, men sorterad på svenska (först) respektive engelska.

Böcker

Vad gör unga på nätet?, Elza Dunkels (2009).
Elza Dunkels visar hur viktigt det är att kunskaperna om unga och nätet sätts in i ett sammanhang. Om vi vill förstå räcker det inte med att iaktta på avstånd. Vi måste våga ställa frågor; i klassrummet såväl som vid middagsbordet. Den bästa informationen om ungas nätanvändning får vi inte från kvällstidningarnas löpsedlar. Den får vi från ungdomarna själva.

Varumärkestango, Kaj Runelund (2010).
VarumärkesTango tar dig fem steg till ett starkt internt varumärke, som är förutsättningen för ett starkt externt varumärke. Konkreta fylla-i-övningar hjälper dig att gå från teori till praktisk nytta. ”Tangometoden” innebär att det är ledningsgruppen som för. Men upplägget engagerar och kan användas för att skapa en bredare delaktighet och samsyn i arbetet med ert eget interna varumärke.

Grown up digital: How the Net Generation Is Changing the World, Don Tapscott (2010).
Chances are you know a person between the ages of 11 and 30. You’ve seen them doing five things at once: texting friends, downloading music, uploading videos, watching a movie on a two-inch screen, and doing who-knows-what on Facebook or MySpace. They’re the first generation to have literally grown up digital–and they’re part of a global cultural phenomenon that’s here to stay. The bottom line is this: if you understand the Net Generation, you will understand the future.

Brandchild: Remarkable Insights into the Minds of Today’s Global Kids and Their Relationship with Brands, Martin Lindstrom (2004)
Den här intressanta boken är egentligen skriven för marknadsförare av kommersiella produkter. Här beskrivs hur tweens (between toddlers and teens, 8-12 år) lever. Textens budskap är viktiga, vilket motiveras med att barn är: smarta makthavare; påverkar inköp för nära 2 biljarder USD/år; är experter på varumärken; och uppkopplade. Det sistnämnda har petat ner traditionella massmedier (som tv, radio och tidningar) till en fjärdeplats bland barnmedier. Internet, skolan och evenemang är viktigare. Boken innehåller många exempel på hur varumärken (läsk, bilar, mm) nått framgång. Att skolan förs in som det näst mest betydelsefulla mediet när man jobbar med barn öppnar upp för en mycket vid läsekrets. Föräldrar, skolutvecklare, pedagoger och verksamma i ideella organisationer erbjuds insikter i hur marknadsförarna jobbar och kan inspireras till nya metoder för att hantera barnen. Det jag ogillar är att författarna slätar över moralfrågan. Den hanteras bättre i ”Born to buy” av Juliet Schor.

Born to buy: The Commercialised Child and the New Consumer Culture. Juliet B. Schor (2005).
En omfattande, tät och kritisk studie av vad som händer när man förvandlar (redan små) barn till konsumenter.

Webbsajter

Om unga på nätet (”egen tidning”, slags länksamling skapad med Newsbrook)

Filmklipp

Did you know 4.0 (2009), en uppdatering av videon Shift happens.

A visions of students today (2007), klassiker från etnografen Dr. Micael Wesch