Archive for category Varumärken

Hoppar du över kunskapen när du ska rekrytera elever?

Nu närmar sig höstens gymnasiemässor med stormsteg och konkurrensen är hårdare än någonsin. Som t ex i Norrköping där det finns dubbelt så många gymnasieplaster som det finns elever.

I den situationen är det naturligt att de flesta skolor lägger ner tid och resurser för att rekrytera elever. Men när vi arbetar med varumärket och marknadsföring gör vi det på tre nivåer; kunskap, attityd och beteende. För att bli framgångsrika måste vi först få våra målgrupper att känna till oss. Sedan vill vi att det ska tycka något om oss. För att de sedan aktivt ska välja oss.

Vad jag ofta märker är att den första nivån, kunskap, glöms bort. Vi tror att det räcker med att arbeta på attityd och beteendenivå. Men om vi långsiktigt ska skapa ett starkt och välkänt varumärke måste vi också aktivt arbeta på kunskapsnivån. Vi måste arbeta med långsiktiga aktiviteter som bygger kunskap och stärker vårt varumärke. Ju fler som vet vilka vi är desto mer framgångsrika blir vi och skapar under tiden ett starkt och uthålligt varumärke.

Exempel på aktiviteter på de olika nivåerna:

Kunskap: Långsiktiga kunskaps- och varumärkesbyggande aktiviteter.

Attityd: Rekryteringskampanjer, broschyrer, affischer, foldrar, mässaktiviteter, annonser, banners m.m.

Beteende: Öppna hus, hemsida, events, aktiviteter riktade mot elever och föräldrar m.m.

Så vad ni bör fundera på är vilka aktiviteter ni gör för att höja kunskapen om just din skola och hur det hjälper er att skapa ett starkt varumärke på lång sikt?

Framgångsrika skolreformer och framgångsrika varumärken

En av de ledande experterna på skolreformer, Michael Fullan höll i veckan ett anförande i Stockholm. Ur hans perspektiv är det ett starkt ledarskap som är absolut viktigast för framgång. Kontroll, nationella prov, betyg eller lärartäthet spelar inte så stor roll enligt hans analys och erfarenhet. Utan framgångsrika reformer: Har haft ett fåtal tydliga mål och drivits med ett enhetligt och tydligt ledarskap på alla nivåer, från politiker till de som som verkar i skolan. Det är också viktigt att rektorer och lärare och kommunala politiker är medskapande i processen och involveras i vad som fungerar  för att hitta och främja de bästa undervisningsmetoderna  knutna till resultat.

Vad som slår mig är att hans framgångsrecept för framgångsrika skolreformer inte skiljer sig från hur vi skapa framgångsrika varumärken. Här är det ju också så att vi måste börja inifrån, för ett varumärke kan aldrig vara starkare utanför företaget och skolan än vad det är internt. Fast ofta är det så att vi glömmer bort att bygga varumärke innanför våra egna dörrar utan riktar all vår energi utåt.

Men att bygga varumärke internt är viktigare, för det är för grunden för all kommunikation utåt mot kunderna och varumärket utåt är vårt ansikte och visar vår personlighet och vad vi står för. Har vi ingen pers0nlighet blir vi vaga, otydliga och kunden kommer att genomskåda oss.

När vi ska skapa ett starkt internt varumärke måste vi ha en stark och tydlig ledning som har samma bild av vad vi ska göra. Sedan måste vi fundera på hur vi vill behandla våra kunder. Vad som är rätt och fel. Vi måste hitta gemensamma mål och här är ett tydligt ledarskap avgörande för om vi ska lyckas ena flocken. Vi måste också utveckla samtliga medarbetares intresse för företaget. Och allt det här skapar vi tillsammans precis som Fullans recept för framgångsrika skolreformer.

En sista och viktig del för att förändra i skolan är att stärka lärarens status med utgångspunkt från respekt och yrkeskunskap. Som sagt, starka varumärken kommer och byggs inifrån! När vi har stärkt lärarnas och skolans varumärke är vi på rätt väg.

Hur vi gör? Pratar jag mer om på Skolforum.

Varumärket är ingenting – annat än relationer.

Vad menar vi egentligen med ordet varumärke? Jo, ett varumärke omfattar alla känslor, associationer och förväntningar som en produkt, logotyp eller reklamkampanj väcker hos mottagaren. Eller för att säga det mer vetenskapligt: De aktiviteter som vi gör för en produkt, är stimuli för kunden och varumärket är den respons vi får hos kunden. Skönheten ligger i betraktarens ögon.

Om du Googlar du på ordet ”varumärke” får du över en miljon träffar. Ofta hamnar du på en sida som handlar om någon fiffig teori eller modell. Men det är inte så enkelt som att bara följa en ritning, och sedan är saken klar. Vi måste inse att det handlar om människor, relationer och kommunikation.

Det kanske är på tiden att vi slutar gömma oss bakom alla varumärkesteorier och alla nya ord som reklambyråer och andra konsulter hittar på för att krångla till det. För ett varumärke är ingenting annat än den relation vi har med våra kunder, elever och föräldrar. Eller snarare den relation som dom har till oss. Och om vi vill att kunden ska ha en stark och positiv relation till oss, måste vi inom skolan ha starka och positiva relationer till varandra. För kundupplevelsen kan aldrig bli starkare än den upplevelse medarbetaren förmedlar. Sen spelar det ingen roll om du arbetar i skolan, i butik, på kontoret eller i tillverkningen. Vi bygger hela tiden relationer med vår omvärld antingen vi vill eller inte!

Så det är upp till dig att bestämma vilken relation du vill ha till dina medarbetare och kollegor och det är upp till er att bestämma vilken relation ni vill ha till varandra, till kunden och omvärlden. För den nya definitionen på varumärket är: Att varumärket är summan av kvalitén av våra relationer. Ingenting annat. Så fundera på vilka relationer som är viktiga för er och hur ni hanterar dem.

Efter 20 år som prenumerant på Dagens Nyheter blev jag uppringd och erbjuden rabatt på en ett halvårs prenumeration. Jag tackat glatt ja – fick sedan veta att erbjudandet bara gällde nya kunder, inte gamla och trogna.I mina ögon betyder det att, de som inte är kunder är mer intressanta att ha en god relation till än de som redan är kunder.

Frågan är (som DN borde ställt sig): Om vi struntar i varumärket och pratar relationer istället, är du medveten om vilka relationer ni vill ha till era kunder och är ni medvetna om hur de beslut ni tar påverkar de relationer, som ni skapat och förädlat i åratal.

Lek med tanken att du byter ut ordet varumärke mot relationer, då arbetar vi med relationsfrågor, relationsplattform, relationsstrategier, medarbetarrelationer och arbetsgivarrelationer. Vi frågar oss: Vad betyder det här för våra relationer, hur ska vi skapa starka relationer och vilka relationer vill vi ha? Och inte minst, hur ska vi leva upp till våra relationer.

Så fundera på; Hur gör du och dina kollegor?

Stäng
Powered by ShareThis