När mängden artiklar och inlägg på nätet öker explosionsartat blir allt till slut bara en enda röra och även material från etablerade medievarumärken kan kännas som ”nyhetsspam”. Hur ska vi hitta det material vi vill ha eller behöver och förhindra att allt mer information gör oss dummare istället för bättre informerade?

Detta är en fråga som intresserar mig mycket! Jag tror det kommer bli en större klyfta mellan dem som faktiskt blir ”dummare” i informationssamhället och de som blir allt mer informerade och kunniga på att hitta den information de behöver för stunden. Rent krasst tror jag att medieutvecklingen leder till att fler människor hamnar utanför, de som inte vill eller inte kan helt enkelt. Samtidigt som många fler blir mer involverade och uppdaterade. Det intressanta blir ju att lära av dem som har koll, t ex bland unga, för att kunna anamma detta i pedagogiskt syfte redan i skolvärlden. Tyvärr tror jag också att snabbheten och det kortsiktiga tänkandet, ekonomisk vinning nu, inte ger bättre information eller mer fördjupning utan snarare ökar mängden oseriöst och ytligt. Vilket i längden leder till utarmning.