Vad är det här? Från den här sidan kan du via länkar till Sociala Bokmärkessidor spara Tjänster, eller skicka en länk via email.

Sociala Bokmärkestjänster

E-post

Maila
juli 08, 2009

Tjänster

Postad i:

Vi erbjuder (förutom allt på elevshopping.se) flera unika tjänster riktade till framförallt rektorer, lärare och skolutvecklare. De gemensamma nämnarna är postmodernt varumärkesbyggande, sociala medier och ungdomars livsstil.

  • Föreställningen Elevshopping 2.0
  • Fältexperimentet elevshoppa
  • Interna workshops
  • Skräddarsydda konsulttjänster

Svara till: Tjänster