Nu närmar sig höstens gymnasiemässor med stormsteg och konkurrensen är hårdare än någonsin. Som t ex i Norrköping där det finns dubbelt så många gymnasieplaster som det finns elever.

I den situationen är det naturligt att de flesta skolor lägger ner tid och resurser för att rekrytera elever. Men när vi arbetar med varumärket och marknadsföring gör vi det på tre nivåer; kunskap, attityd och beteende. För att bli framgångsrika måste vi först få våra målgrupper att känna till oss. Sedan vill vi att det ska tycka något om oss. För att de sedan aktivt ska välja oss.

Vad jag ofta märker är att den första nivån, kunskap, glöms bort. Vi tror att det räcker med att arbeta på attityd och beteendenivå. Men om vi långsiktigt ska skapa ett starkt och välkänt varumärke måste vi också aktivt arbeta på kunskapsnivån. Vi måste arbeta med långsiktiga aktiviteter som bygger kunskap och stärker vårt varumärke. Ju fler som vet vilka vi är desto mer framgångsrika blir vi och skapar under tiden ett starkt och uthålligt varumärke.

Exempel på aktiviteter på de olika nivåerna:

Kunskap: Långsiktiga kunskaps- och varumärkesbyggande aktiviteter.

Attityd: Rekryteringskampanjer, broschyrer, affischer, foldrar, mässaktiviteter, annonser, banners m.m.

Beteende: Öppna hus, hemsida, events, aktiviteter riktade mot elever och föräldrar m.m.

Så vad ni bör fundera på är vilka aktiviteter ni gör för att höja kunskapen om just din skola och hur det hjälper er att skapa ett starkt varumärke på lång sikt?