En av de ledande experterna på skolreformer, Michael Fullan höll i veckan ett anförande i Stockholm. Ur hans perspektiv är det ett starkt ledarskap som är absolut viktigast för framgång. Kontroll, nationella prov, betyg eller lärartäthet spelar inte så stor roll enligt hans analys och erfarenhet. Utan framgångsrika reformer: Har haft ett fåtal tydliga mål och drivits med ett enhetligt och tydligt ledarskap på alla nivåer, från politiker till de som som verkar i skolan. Det är också viktigt att rektorer och lärare och kommunala politiker är medskapande i processen och involveras i vad som fungerar  för att hitta och främja de bästa undervisningsmetoderna  knutna till resultat.

Vad som slår mig är att hans framgångsrecept för framgångsrika skolreformer inte skiljer sig från hur vi skapa framgångsrika varumärken. Här är det ju också så att vi måste börja inifrån, för ett varumärke kan aldrig vara starkare utanför företaget och skolan än vad det är internt. Fast ofta är det så att vi glömmer bort att bygga varumärke innanför våra egna dörrar utan riktar all vår energi utåt.

Men att bygga varumärke internt är viktigare, för det är för grunden för all kommunikation utåt mot kunderna och varumärket utåt är vårt ansikte och visar vår personlighet och vad vi står för. Har vi ingen pers0nlighet blir vi vaga, otydliga och kunden kommer att genomskåda oss.

När vi ska skapa ett starkt internt varumärke måste vi ha en stark och tydlig ledning som har samma bild av vad vi ska göra. Sedan måste vi fundera på hur vi vill behandla våra kunder. Vad som är rätt och fel. Vi måste hitta gemensamma mål och här är ett tydligt ledarskap avgörande för om vi ska lyckas ena flocken. Vi måste också utveckla samtliga medarbetares intresse för företaget. Och allt det här skapar vi tillsammans precis som Fullans recept för framgångsrika skolreformer.

En sista och viktig del för att förändra i skolan är att stärka lärarens status med utgångspunkt från respekt och yrkeskunskap. Som sagt, starka varumärken kommer och byggs inifrån! När vi har stärkt lärarnas och skolans varumärke är vi på rätt väg.

Hur vi gör? Pratar jag mer om på Skolforum.