Vi kör hashtaggen #elevshopping (tyvärr ingen livesändning denna gång) och Skolforums Eva Hoas är moderator. Registreringen öppnar 13.30 och själva föreställandet sker mellan klockan 14 och 17. Den första delen byggs upp av korta föreläsningar med efterföljande reflektionspass. Då är det upp till deltagarna att anteckna vad som är relevant skrämmande/spännande/spörsmål. Under en gemensam konversation organiserar vi i plenum reflektionerna, i syfte att komma fram till nästa strategiska val. Det vill säga konkreta handlingsalternativ på ett personligt plan och för Elevshopping som projekt.

  • Ögonöppnare, med liten konversation (15 min)
  • Välkommen och presentation av talarna (5)
  • Cool plantering (5)
  • Kaj (35 min) + Reflektionspass (5)
  • Katarina (30 min) + Reflektionspass (5 min)
  • Kaffepaus (20 min)
  • Richard (30 min) + Reflektionspass (5 min)
  • Gemensam konversation då alla kan dela med sig av sina anteckningar (20 min)
  • Sammanfattning (5 min)

Varmt välkomna och kommentera gärna in frågor och synpunkter före, under och efter själva föreställningen.