Kollo, WoW Kungen och HP

[Update]: Jag kan bjuda på en biljett till en eller kanske två skolmänniskor som vill höra Pelle och Johnny (mfl) i Göteborg den 8/12. Hör av dig om du vill!

I går var jag på Wednesday Live Stockholm och lärde mig mycket, bland annat av Johnny Kroneld (HP) och Pelle Sjöqvist (Dalheim &Sjöqvist). Dom gjorde en lysande beskrivning av hur HP använt sociala medier i sin marknadsföring.

Denna gång handlade det om målgruppen gamers (huvudsakligen unga grabbar). Och tidigare i våras, på Årets Byrå 2010, hörde jag Bo Tidelius (Fältman&Malmén) berätta om hur de hjälpt till att genomföra HP Blog awards 2009 (målgrupp kvinnor 15-35 år).

Genomgående i den här typen av kampanjer är att man vet och dokumenterar sin bakgrund (företagets historia), nuvarande situation och skapar en väl definierad målsättning. Därefter är det läga för en grundlig situationsanalys, där det ingår att verkligen lära känna målgruppen. Kolla filmen Linus Perlefelt intervjuar WoW Kungen  innan du läser vidare.

Hajjar du? Om inte så kanske du förstår att du aldrig kommer få någon respekt i den här målgruppen om du inte själv visar respekt, genom att bland annat förstå och använda deras språk. Liksom att du verkligen sätter dig in i deras intressen och vardagsliv. Parat med en förståelse för samhället i ett större perspektiv. Där kommer ”kollo” in.

Jag kan definitivt inte göra Johnnys och Pelles (J&P ;) dragning rättvisa genom att här försöka återge den. Inte heller kan jag förmedla allt vad dom vet om hur man konverserar tillsammans med unga människor, där sociala medier är vardagsmat. Men jag lovar att även fortsättningsvis försöka sammanföra deras insikter med skolfolkets behov.

Tills vidare rekommenderar jag att du åtminstone tittar på Bo Tidelius bilder från i våras (finns att ladda ner som pdf) och bilderna från J&P (som Pelle blixtsnabbt  la upp på Slideshare och tipsade via Twitter).

Hoppar du över kunskapen när du ska rekrytera elever?

Nu närmar sig höstens gymnasiemässor med stormsteg och konkurrensen är hårdare än någonsin. Som t ex i Norrköping där det finns dubbelt så många gymnasieplaster som det finns elever.

I den situationen är det naturligt att de flesta skolor lägger ner tid och resurser för att rekrytera elever. Men när vi arbetar med varumärket och marknadsföring gör vi det på tre nivåer; kunskap, attityd och beteende. För att bli framgångsrika måste vi först få våra målgrupper att känna till oss. Sedan vill vi att det ska tycka något om oss. För att de sedan aktivt ska välja oss.

Vad jag ofta märker är att den första nivån, kunskap, glöms bort. Vi tror att det räcker med att arbeta på attityd och beteendenivå. Men om vi långsiktigt ska skapa ett starkt och välkänt varumärke måste vi också aktivt arbeta på kunskapsnivån. Vi måste arbeta med långsiktiga aktiviteter som bygger kunskap och stärker vårt varumärke. Ju fler som vet vilka vi är desto mer framgångsrika blir vi och skapar under tiden ett starkt och uthålligt varumärke.

Exempel på aktiviteter på de olika nivåerna:

Kunskap: Långsiktiga kunskaps- och varumärkesbyggande aktiviteter.

Attityd: Rekryteringskampanjer, broschyrer, affischer, foldrar, mässaktiviteter, annonser, banners m.m.

Beteende: Öppna hus, hemsida, events, aktiviteter riktade mot elever och föräldrar m.m.

Så vad ni bör fundera på är vilka aktiviteter ni gör för att höja kunskapen om just din skola och hur det hjälper er att skapa ett starkt varumärke på lång sikt?

Lära av dem som ”har koll”

När mängden artiklar och inlägg på nätet öker explosionsartat blir allt till slut bara en enda röra och även material från etablerade medievarumärken kan kännas som ”nyhetsspam”. Hur ska vi hitta det material vi vill ha eller behöver och förhindra att allt mer information gör oss dummare istället för bättre informerade?

Detta är en fråga som intresserar mig mycket! Jag tror det kommer bli en större klyfta mellan dem som faktiskt blir ”dummare” i informationssamhället och de som blir allt mer informerade och kunniga på att hitta den information de behöver för stunden. Rent krasst tror jag att medieutvecklingen leder till att fler människor hamnar utanför, de som inte vill eller inte kan helt enkelt. Samtidigt som många fler blir mer involverade och uppdaterade. Det intressanta blir ju att lära av dem som har koll, t ex bland unga, för att kunna anamma detta i pedagogiskt syfte redan i skolvärlden. Tyvärr tror jag också att snabbheten och det kortsiktiga tänkandet, ekonomisk vinning nu, inte ger bättre information eller mer fördjupning utan snarare ökar mängden oseriöst och ytligt. Vilket i längden leder till utarmning.

Framgångsrika skolreformer och framgångsrika varumärken

En av de ledande experterna på skolreformer, Michael Fullan höll i veckan ett anförande i Stockholm. Ur hans perspektiv är det ett starkt ledarskap som är absolut viktigast för framgång. Kontroll, nationella prov, betyg eller lärartäthet spelar inte så stor roll enligt hans analys och erfarenhet. Utan framgångsrika reformer: Har haft ett fåtal tydliga mål och drivits med ett enhetligt och tydligt ledarskap på alla nivåer, från politiker till de som som verkar i skolan. Det är också viktigt att rektorer och lärare och kommunala politiker är medskapande i processen och involveras i vad som fungerar  för att hitta och främja de bästa undervisningsmetoderna  knutna till resultat.

Vad som slår mig är att hans framgångsrecept för framgångsrika skolreformer inte skiljer sig från hur vi skapa framgångsrika varumärken. Här är det ju också så att vi måste börja inifrån, för ett varumärke kan aldrig vara starkare utanför företaget och skolan än vad det är internt. Fast ofta är det så att vi glömmer bort att bygga varumärke innanför våra egna dörrar utan riktar all vår energi utåt.

Men att bygga varumärke internt är viktigare, för det är för grunden för all kommunikation utåt mot kunderna och varumärket utåt är vårt ansikte och visar vår personlighet och vad vi står för. Har vi ingen pers0nlighet blir vi vaga, otydliga och kunden kommer att genomskåda oss.

När vi ska skapa ett starkt internt varumärke måste vi ha en stark och tydlig ledning som har samma bild av vad vi ska göra. Sedan måste vi fundera på hur vi vill behandla våra kunder. Vad som är rätt och fel. Vi måste hitta gemensamma mål och här är ett tydligt ledarskap avgörande för om vi ska lyckas ena flocken. Vi måste också utveckla samtliga medarbetares intresse för företaget. Och allt det här skapar vi tillsammans precis som Fullans recept för framgångsrika skolreformer.

En sista och viktig del för att förändra i skolan är att stärka lärarens status med utgångspunkt från respekt och yrkeskunskap. Som sagt, starka varumärken kommer och byggs inifrån! När vi har stärkt lärarnas och skolans varumärke är vi på rätt väg.

Hur vi gör? Pratar jag mer om på Skolforum.

Varumärket är ingenting – annat än relationer.

Vad menar vi egentligen med ordet varumärke? Jo, ett varumärke omfattar alla känslor, associationer och förväntningar som en produkt, logotyp eller reklamkampanj väcker hos mottagaren. Eller för att säga det mer vetenskapligt: De aktiviteter som vi gör för en produkt, är stimuli för kunden och varumärket är den respons vi får hos kunden. Skönheten ligger i betraktarens ögon.

Om du Googlar du på ordet ”varumärke” får du över en miljon träffar. Ofta hamnar du på en sida som handlar om någon fiffig teori eller modell. Men det är inte så enkelt som att bara följa en ritning, och sedan är saken klar. Vi måste inse att det handlar om människor, relationer och kommunikation.

Det kanske är på tiden att vi slutar gömma oss bakom alla varumärkesteorier och alla nya ord som reklambyråer och andra konsulter hittar på för att krångla till det. För ett varumärke är ingenting annat än den relation vi har med våra kunder, elever och föräldrar. Eller snarare den relation som dom har till oss. Och om vi vill att kunden ska ha en stark och positiv relation till oss, måste vi inom skolan ha starka och positiva relationer till varandra. För kundupplevelsen kan aldrig bli starkare än den upplevelse medarbetaren förmedlar. Sen spelar det ingen roll om du arbetar i skolan, i butik, på kontoret eller i tillverkningen. Vi bygger hela tiden relationer med vår omvärld antingen vi vill eller inte!

Så det är upp till dig att bestämma vilken relation du vill ha till dina medarbetare och kollegor och det är upp till er att bestämma vilken relation ni vill ha till varandra, till kunden och omvärlden. För den nya definitionen på varumärket är: Att varumärket är summan av kvalitén av våra relationer. Ingenting annat. Så fundera på vilka relationer som är viktiga för er och hur ni hanterar dem.

Efter 20 år som prenumerant på Dagens Nyheter blev jag uppringd och erbjuden rabatt på en ett halvårs prenumeration. Jag tackat glatt ja – fick sedan veta att erbjudandet bara gällde nya kunder, inte gamla och trogna.I mina ögon betyder det att, de som inte är kunder är mer intressanta att ha en god relation till än de som redan är kunder.

Frågan är (som DN borde ställt sig): Om vi struntar i varumärket och pratar relationer istället, är du medveten om vilka relationer ni vill ha till era kunder och är ni medvetna om hur de beslut ni tar påverkar de relationer, som ni skapat och förädlat i åratal.

Lek med tanken att du byter ut ordet varumärke mot relationer, då arbetar vi med relationsfrågor, relationsplattform, relationsstrategier, medarbetarrelationer och arbetsgivarrelationer. Vi frågar oss: Vad betyder det här för våra relationer, hur ska vi skapa starka relationer och vilka relationer vill vi ha? Och inte minst, hur ska vi leva upp till våra relationer.

Så fundera på; Hur gör du och dina kollegor?

Smedingeskolans synliga skolstart

Att göra bra är bra, men att märkas är bättre.

Höstterminen har börjat, även för mina två barn. Men, den skola som faktiskt pockat mest på min uppmärksamhet är Smedingeskolan i Kungsbacka kommun. Hela veckan har bland andra IT-pedagogen Mats Larsnäs, dvs @larmats, twittrat om deras skolstart. Och det han kvittrat ut har många andra i sin tur RT:at (ReTweetat, dvs med en enkel knapptryckning skickat vidare i sina kretsar).

Det mesta verkar i nuläget handla om Kungsbacka kommuns satsning på En-till-En, alltså en bärbar dator till varje lärare och elev. Via bloggen Smedingeskolan, startad av rektorerna Anders Norén och Mikael Parknäs, får jag reda på att lärarna fick sina datorer redan i maj.

Mats Larsnäs, lärarkollegor och elever har börjat fylla samlingssajten #SmedingeOnline med twitterflöden, poddsändningar och livesänd webbtv. Allt byggt på utvalda verktyg för sociala medier som finns gratis på webben. Kommande sändningar finns (naturligtvis) upplagda i en öppen googlekalender. Näst på tur står en presskonferens i morgon fredag klockan 13, där rektorerna berättar om veckans erfarenheter.

Via artikeln ”Pilotprojekt med datorer igång” i Norra Halland.se ser jag att också Kullaviksskolan är med i projektet. Men det är inget som jag märker mycket av, eftersom jag mig veterligen inte har några socialt medierade kopplingar till dom. Norra Halland citerar 14-åriga Amanda Arvidsson som säger:

”Jag har sett fram emot det här jättelänge. Det kommer att blir en helt ny upplevelse att arbeta med dator i skolan och jag tror att allt kommer att bli lite bättre”.

Inget är färdigt och det är lite rörigt, men ambitionerna är stora och glädjen finns på plats. Att Smedingeskolan håller på med nåt bra är det ingen tvekan om. Nämnde jag att det är Smedingeskolan det handlar om?

Detta och mer kommer Elevshopping att diskutera på vårt seminarium den 2 november 2010.

Programmet den 19 maj

Vi kör hashtaggen #elevshopping (tyvärr ingen livesändning denna gång) och Skolforums Eva Hoas är moderator. Registreringen öppnar 13.30 och själva föreställandet sker mellan klockan 14 och 17. Den första delen byggs upp av korta föreläsningar med efterföljande reflektionspass. Då är det upp till deltagarna att anteckna vad som är relevant skrämmande/spännande/spörsmål. Under en gemensam konversation organiserar vi i plenum reflektionerna, i syfte att komma fram till nästa strategiska val. Det vill säga konkreta handlingsalternativ på ett personligt plan och för Elevshopping som projekt.

  • Ögonöppnare, med liten konversation (15 min)
  • Välkommen och presentation av talarna (5)
  • Cool plantering (5)
  • Kaj (35 min) + Reflektionspass (5)
  • Katarina (30 min) + Reflektionspass (5 min)
  • Kaffepaus (20 min)
  • Richard (30 min) + Reflektionspass (5 min)
  • Gemensam konversation då alla kan dela med sig av sina anteckningar (20 min)
  • Sammanfattning (5 min)

Varmt välkomna och kommentera gärna in frågor och synpunkter före, under och efter själva föreställningen.

Skolforum bjuder 100 på premiären!

Skolforum skickar idag i sitt nyhetsbrev ut information om bland annat Elevshopping. Dom bjuder 100 personer på premiärföreställningen Strategisk Elevshopping den 19/5! Så här motiverar Skolforums projektledare Eva Hoas det generösa greppet:

”Vi håller som bäst på att detaljplanera Skolforum 2010. Vi är också på väg in i tankarna för Skolforum 2011. Som ett smakprov bjuder vi 100 personer på ett exklusivt tillfälle att höra tre experter prata om strategisk elevshopping”.

Först till kvarn gäller. På Skolforums sajt hittar du information om hur du anmäler dig.

Fråga om elevshopping – premiär 19/5

Äntligen är trailern klar och publicerad. Se den här, på elevshoppings YouTubekanal eller ladda ner till din mobila spelare: iPhone (m4v, 23 Mb) eller Android mfl (mp4, 24 Mb).

 

Världspremiären är alltså döpt till Strategisk Elevshopping. Det blir ett engagerande seminarium på Stockholmsmässan eftermiddagen den 19 maj. Deltagare denna gång är speciellt utvalda skolledare, inbjudna av Skolforum.

Alla har chansen att komma med frågor, råd och synpunkter. Gärna som en kommentar här, eller kontakta oss på valfritt sätt.

Vad tycker du – är elevshopping något värdefullt?

Strategisk Elevshopping – snart världspremiär

es-stockholmsmassant Skolforum, “den största mötesplatsen och inspirationskällan för lärare och skolledare som vill utveckla sig själva, sin utbildning och hela skolvärlden” är först ut i världen med att genomföra konceptet Elevshopping 2.0. [Uppdatering: vi har blivit tvugna att byta datum] På eftermiddagen den 21 april Snart kommer vi att leverera ett unikt seminarium för speciellt inbjudna skolledare.

es-skhlm Produktionsbolaget Compro (som bland annat står bakom Skolkanalen.se) är i full färd med att färdigställa en videotrailer som skall bjuda på tänkvärdheter, locka till seminariet och öppna upp för en inspirerande konversation om vad som händer när skolor lockar elever som shoppare lever.

I måndags filmade vi, på Stockholmsmässan (där såväl seminariet som Skolforum tar plats) och i Skärholmens centrum (shoppingparadis). Trailern beräknas vara tillgänglig här och på andra webbplatser den 26 mars.

Tags: , , , , , ,

Stäng
Powered by ShareThis